Votati pentru a accesa mai departe

Povestea Printului Fericit

14
Oct/09
105

Printul Fericit

de Oscar Wilde

Sus, dominând oraşul, pe un soclu înalt, se afla statuia Printului Fericit. Era placat din cap până-n picioare cu foiţe subţiri de aur fin; drept ochi avea două safire sclipitoare, iar un rubin mare, roşu, scânteia pe mânerul spadei sale. Era, într-adevăr, foarte mult admirat.

Printul fericit si cetatea

— E la fel de frumos ca şi cocoşii de pe acoperişuri, care arată direcţia vântului, grăi unul din edilii urbei, care dorea să dobândească reputaţia de om cu gusturi artistice. Doar că nu e prea folositor, adăugă el temându-se ca nu cumva lumea să-1 socotească lipsit de simţ practic, ceea ce nu era cazul.

— De ce nu poţi să fii ca Printul Fericit? îl dojenea o mamă cu bun-simţ pe băieţelul care plângea după luna de pe cer. Printul Fericit nici măcar nu visează să plângă vreodată.

— Mă bucur că există cineva fericit pe lume, murmură un om dezamăgit, uitându-se lung la minunata statuie.

— Parcă-i un înger! ziseră copiii de la orfelinat, când ieşiră din catedrală, în pelerine stacojii şi cu şorţuleţe imaculate.

— De unde ştiţi? interveni profesorul de matematică. Doar nu aţi văzut niciunul vreodată.

— O, ba da, răspunseră copiii. În visele noastre!

Profesorul de matematică se încruntă cu severitate, căci nu le îngăduia să viseze… Într-o noapte, o Rândunică zbură peste oraş. Prietenii ei plecaseră spre Egipt cu şase săptămâni în urmă; ea însă rămăsese fiindcă se îndrăgostise de o Trestie din cele mai frumoase. O întâlnise la începutul primăverii, pe când zbura în josul râului după un fluture mare, galben şi fusese atât de mult impresionat de mijlocelul ei mlădios, încât se oprise ca să-i vorbească.

Printul fericit - randunica si trestia

— Oare să te iubesc? întrebă Rândunica, căreia îi plăcea să treacă direct, fără ocolişuri, la subiect, iar Trestia făcuse o plecăciune adâncă. Atunci Rândunica începu să zboare roată în jurul ei, de-abia atingând cu aripile apa care se unduia în cercuri argintii. În felul acesta îi făcea curte Rândunica şi continuă tot aşa vara întreagă.

— Ce sentiment ridicol! ciripiseră celelalte rândunele. Trestia n-are un ban, dar în schimb, are o familie numeroasă.

Şi într-adevăr, lunca era plină de Trestii. Apoi, când sosi toamna, toate rândunelele dispărură în zbor. După plecarea lor, Rândunica se simţi însingurată şi începu să se plictisească de aleasa inimii sale.

— Nu e în stare să susţină o conversaţie şi mă tem că este o cochetă, pentru că veşnic flirtează cu vântul, zise ea. Şi chiar aşa, de câte ori adia vântul, Trestia făcea o reverenţă din cele mai graţioase. Recunosc, continuă ea, că e casnică, dar eu ador călătoriile şi, prin urmare, cine mă iubește trebuie să mă urmeze. Vrei să vii cu mine? o întrebă ea în cele din urmă, dar Trestia clătină capul; era prea ataşată de sălaşul ei.

— Ţi-ai bătut joc de mine, strigă Rândunica. Am plecat spre Piramide! Adio! Şi se avântă în zbor.

Zbură ziua întreagă şi când se înnopta ajunse la oraş. „Oare unde aş putea poposi? se întrebă ea. Nădăjduiesc că oraşul a făcut pregătirile cuvenite”. Chiar atunci zări statuia aşezată pe soclul acela înalt şi exclamă: „O să mă instalez acolo sus. E un locşor cât se poate de potrivit, cu aer proaspăt din belşug”.

Coborî deci şi se opri drept între tălpile Printului Fericit. „Am un culcuş de aur”, îşi zise Rândunica, privind în jur şi pregătindu-se să se culce. Dar tocmai când îşi vâra căpşorul sub aripă, o picătură mare de apă căzu pe el. „Ce curios!, exclamă ea. Pe cer nu-i nici urmă de nor, stelele limpezi sclipesc şi totuşi plouă. Clima în Europa de Nord e de-a dreptul îngrozitoare! Trestiei îi plăcea ploaia, dar asta doar din pricina egoismului ei”.

Printul fericit - intalnire cu randunica

Şi din nou o picătură căzu pe ea. „Ce rost are o statuie dacă nu te poate feri de ploaie? Trebuie să caut un loc mai bun, lângă un coş de fum”, îşi zise Rândunica şi se hotărî să plece zburând.

Dar nu apucă să-şi întindă aripile şi un al treilea strop pică pe el. Şi ridicându-şi ochii văzu… O, dar ce văzu? Ochii Printului Fericit erau plini de lacrimi, iar lacrimile îi şiroiau pe obrajii aurii. Chipul lui era atât de frumos sub clarul de lună, încât Rândunicii i se muie inima de milă.

— Cine eşti tu?, întrebă ea.

— Sunt Printul Fericit.

— Atunci de ce plângi? îl întrebă din nou Rândunica. M-ai udat binişor.

— Pe când încă trăiam şi aveam o inimă omenească, nu ştiam ce sunt lacrimile, fiindcă locuiam în Palatul Sans-Souci unde tristeţii nu i se îngăduia să pătrundă, răspunse statuia. În timpul zilei mă jucam în grădină cu tovarăşii mei, iar seara mă aflam în fruntea dansului din Salonul cel Mare. Grădina era împrejmuită cu un zid foarte semeţ, dar nu m-am sinchisit niciodată să întreb ce se întâmpla dincolo de el, căci în jurul meu totul era nespus de frumos. Curtenii mă numeau „Printul cel Fericit”. Şi cu adevărat eram fericit, dacă plăcerea înseamnă fericire. Aşa am trăit şi tot aşa am murit. Iar după moarte m-au cocoţat aici atât de sus, încât pot vedea toată urâţenia şi mizeria din oraşul meu. Şi deşi am inimă de plumb, nu mă pot stăpâni să nu plâng.

„Cum, nu e din aur masiv?” îşi zise în gând Rândunica, prea politicoasă pentru a da glas mirării sale.

— Departe, departe-continuă statuia cu voce şoptită, melodioasă-pe o ulicioară, se află o casă sărăcăcioasă. Una din ferestre este deschisă şi prin ea văd o femeie şezând la o masă. Are chipul supt şi-i obosită, iar mâinile ei aspre şi roşii sunt pline de înţepăturile acelor căci ea e cusătoreasă. Ea brodează florile suferinţei pe rochia lungă de satin a celei mai fermecătoare domnişoare de onoare a Reginei, pe care o va îmbrăca la viitorul bal de la Curte. în pătuţul din colţul odăiţei zace bolnav băieţelul ei. îl scutură frigurile şi cere portocale, dar mama nu îi poate da decât apă de izvor, de aceea micuţul plânge.

— Rândunică micuţă, Rândunică drăguţă, n-ai vrea să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Picioarele-mi sunt lipite de soclu şi nu mă pot mişca.

Printul fericit - croitoreasa

— Sunt aşteptată în Egipt, răspunse Rândunica. Prietenii mei zboară în susul şi în josul Nilului şi sporovăiesc cu splendizii lotuşi. Curând se vor duce să se culce în mormântul marelui Rege. Regele însuşi se află în sarcofagul colorat, înfăşurat într-un giulgiu galben şi îmbălsămat cu mirodenii. În jurul gâtului are un colan de jad verde-pal, iar mâinile parcă-s nişte frunze veştede.

— Rândunico, Rândunico! Micuţă Rândunică, n-ai vrea să mai rămâi o noapte, să fii solul meu? o rugă Printul. Băieţelului îi e tare sete, iar mama e atât de tristă!

— Nu prea îmi plac băieţii, răspunse Rândunica. Vara trecută, când stăteam pe malul râului, doi băieţi răi, fiii morarului, aruncau mereu cu pietre în mine. Bineînţeles, nu m-au nimerit niciodată, căci noi, rândunelele, zburăm mult prea iute pentru ca aşa ceva să se întâmple; şi-apoi, eu provin dintr-o familie vestită pentru agilitatea membrilor săi. Totuşi, a fost o dovadă a lipsei de respect din partea lor.

Printul Fericit se întristă atât de tare, încât micuţei Rândunici i se făcu milă.

— E foarte frig aici, zise el, dar voi rămâne încă o noapte şi voi fi solul tău.

— Mulţumesc, Rândunică micuţă, zise Printul. Rândunica desprinse de pe sabia Printului rubinul cel mare şi, cu el în cioc, zbură peste acoperişurile oraşului. Trecu pe lângă turla catedralei, pe care îngeri albi fuseseră sculptaţi în marmură, trecu prin apropierea Palatului şi auzi zvon de muzică de dans. O fată frumoasă apăru pe balcon, împreună cu iubitul ei.

— Ce minunate-s stelele şi ce minunată e puterea dragostei! grăi tânărul.

— Nădăjduiesc că rochia mea va fi gata la timp pentru Balul de la Curte. Am poruncit ca florile-suferinţei să fie brodate pe ea, dar cusătoresele astea-s atât de leneşe! Răspunse fata.
Rândunica zbură peste râu şi zări felinarele licărind atârnate de catargele corăbiilor. Trecu în zbor peste Ghetou şi îi auzi pe bătrânii zarafi evrei tocmindu-se gălăgios în timp ce măsurau monezi de aur în balanţele lor de aramă. În cele din urmă ajunse la căsuţa aceea sărmană şi, privind pe fereastră, zări băieţelul cum se zvârcolea în pătuţ, scuturat de friguri, pe când mama adormise, doborâtă de oboseală. Pătrunse în odăiţă şi lepădă pe masă, lângă degetarul femeii, rubinul cel mare. Apoi se roti uşor în jurul pătuţului, răcorindu-i fruntea băieţelului cu aripioarele sale.

Printul fericit - mama

— Ce răcoare plăcută! şopti acesta. Cred că o să mă fac bine, mai zise el şi se cufundă într-un somn binefăcător.

Rândunica se înapoie şi îi povesti Printului Fericit tot ceea ce făcuse.

— Ce curios, observă Rândunica; mă simt încălzit bine acum deşi e atât de frig.

— Pentru că ai făcut o faptă bună, zise Printul. Rândunica începu să cugete, apoi adormi. Când gândea totdeauna o apuca somnul.

Când se crăpă de ziuă, zbură în josul râului şi se scaldă. „Ce fenomen surprinzător, îşi zise Profesorul de Ornitologie pe când traversa podul. O rândunică în plină iarnă!” Şi fără zăbavă scrise o lungă scrisoare despre aceasta pe care o trimise la gazeta locală. Toată lumea a citit-o, dar puţini au priceput fiindcă avea multe cuvinte pe care nu le înţelegeau.

„La noapte pornesc spre Egipt” îşi zise Rândunica, iar perspectiva o umplu de bună-dispoziţie. Vizită toate monumentele publice şi poposi vreme îndelungată pe clopotniţa bisericii. Pretutindeni unde se ducea, vrăbiuţele îl întâmpinau ciripind şi spuneau: „Ia priviţi ce străin distins!”, ceea ce îi plăcu foarte mult Rândunicii.

Când luna se înălţă pe boltă, zbură înapoi la Printul Fericit şi îi spuse:

— Ai vreun mesaj pentru Egipt? Tocmai mă pregăteam să pornesc la drum.

— Rândunică micuţă, Rândunică drăguţă, nu vrei să mai rămâi cu mine încă o noapte? o rugă Printul.

— Sunt aşteptată în Egipt, răspunse Rândunica. Mâine prietenii mei vor zbura către Cataracta a doua, acolo unde hipopotamii se culcă prin păpuriş, iar Zeul Memnon șade pe tronu-i imens de granit, veghind stelele de-a lungul întregii nopţi; iar când apare sclipind Luceafărul de dimineaţă, atunci scoate un chiot de bucurie, apoi se scufundă în tăcere. La prânz, leii gălbui vin la malul apei ca să-şi potolească setea. Ochii le sunt verzui ca berilele, iar răcnetul lor acoperă tunetul cataractei.

— Rândunică micuţă, Rândunică drăguţă, grăi Printul. Undeva departe, la celălalt capăt al oraşului, într-o mansardă, văd un tânăr aplecat deasupra mesei cu hârtii. Alături, într-un pocal se află un bucheţel de violete veştede. Tânărul are părul castaniu şi cârlionţat, ochii mari şi visători, iar buzele lui sunt roşii ca rodia. Se străduieşte să termine o piesă pentu Directorul Teatrului, dar de prea mare frig – nu mai poate să scrie. În şemineu nu este foc şi e leşinat de foame.

— Voi rămâne cu tine încă o noapte, zise Rândunica, având o inimă cu adevărat bună. Să-i duc şi lui un rubin?

Printul fericit - safirul

— Vai, nu mai am nici unul, răspunse Printul. Doar ochii mi-au rămas. Sunt din safire rare, aduse tocmai din India, acum o mie de ani. Scoate unul şi du-i-l. O să-l vândă giuvaergiului, o să cumpere alimente şi lemne de foc şi va termina piesa.

— Iubitul meu Print, aşa ceva nu pot face! zise Rândunica şi începu să plângă.

— Rândunică micuţă şi drăguţă, fă precum te rog! răspunse Printul Fericit.

Rândunica smulse ochiul Printului şi zbură cu el la mansarda studentului. I-a fost destul de uşor să se strecoare printr-o spărtură din acoperiş şi să pătrundă ca o săgeată în odăiţă. Tânărul stătea cu capul îngropat în palme şi nu auzi fâlfâitul aripilor; iar când îşi ridică ochii, descoperi minunatul safir scânteind lângă violetele ofilite.

„Încep să fiu preţuit!, exclamă el, acesta provine de la vreun mare admirator. Acum pot termina piesa”. Studentul părea foarte fericit. A doua zi Rândunica zbură în port şi se aşeză pe catargul unei corăbii mari, privind forfota marinarilor care scoteau lăzi mari din cală cu ajutorul odgoanelor. „Hei rup!”, strigau aceştia la fiecare ladă pe care se opinteau să o scoată afară.

— Plec în Egipt!, le strigă Rândunica, dar nimeni n-o băgă în seamă. Iar când luna se înălţă pe boltă, se înapoie la Printul Fericit.

— Am venit să-mi iau rămas bun, îi zise Rândunica.

— Rândunică micuţă, Rândunică drăguţă, n-ai vrea să rămâi cu mine încă o noapte? o rugă Printul.

— E iarnă, răspunse Rândunica şi curând va cădea zăpada rece. În Egipt soarele cald străluceşte deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii îi privesc alene, tolăniţi în mâl. Tovarăşii mei îşi făuresc cuiburile în Templul de la Baalbec, iar porumbeii albi şi rozacei îi privesc şi gunguresc. Iubitul meu Print, trebuie să te părăsesc, dar nu te voi uita niciodată, iar primăvara viitoare îţi voi aduce două nestemate minunate în locul acelora pe care le-ai dăruit; rubinul va fi de un roşu mai aprins decât al trandafirului, iar safirul va fi la fel de albastru ca azurul mării.

În piaţa din vale, zise Printul Fericit, o fetiţă vinde chibrituri. Ea a scăpat chibriturile în rigolă şi toate s-au stricat. Tatăl ei o va bate dacă nu se va înapoia acasă cu câţiva bănuţi, de aceea plânge. Nu are ciorapi şi nici ghetuţe în picioare, iar căpşorul ei este descoperit. Scoate-mi şi celălalt ochi şi dă-i-l, iar tatăl nu o va bate.

Printul fericit - fetita cu chibrituri

— Voi rămâne încă o noapte cu tine, zise Rândunica, dar nu îţi pot scoate ochiul, căci vei rămâne orb.

— Rândunică, Rândunică, micuţă Rândunică, zise Printul, fă cum te rog!

Atunci Rândunica smulse şi celălalt ochi al Printului, cobori vijelios şi, trecând în zbor ca o săgeată pe lângă fetiţa cu chibrituri, îi lepădă în palmă preţioasa piatră. „Ce minunat ciobuleţ de sticlă!” strigă fetiţa bucuroasă şi, râzând, alergă veselă spre casă.

Rândunica se înapoie la Print şi îi spuse:

— Acum eşti orb, aşa că voi rămâne cu tine pentru totdeauna.

— Nu, micuţă Rândunică, îi zise sărmanul Print. Trebuie să pleci în Egipt.

— Voi rămâne cu tine pentru totdeauna, repetă Rândunica şi se culcă la picioarele Printului.

A doua zi Rândunica stătu tot timpul cocoţat pe umărul Printului istorisindu-i ce văzuse pe meleaguri străine. Îi povesti despre ibişii roşcaţi care stau în şiruri lungi pe malurile Nilului şi pescuiesc cu ciocul peştişori aurii; despre Sfinxul cel Bătrân cât lumea însăşi, care le ştie pe toate şi trăieşte în pustiul de nisip; despre neguţătorii ce păşesc agale pe lângă cămile, depanând boabele mătăniilor de chihlimbar; despre Regele Munţilor din Lună, care e negru ca abanosul şi proslăveşte un glob de cleştar; despre uriaşul şarpe verde ce doarme într-un palmier şi este hrănit cu turtă dulce de către douăzeci de preoţi precum şi despre pigmeii care se avântă pe un lac mare, pe frunze late şi netede şi veşnic se războiesc cu fluturii.

— Draga mea Rândunică, zise Printul Fericit, tu povesteşti lucruri minunate, dar mai minunate decât orice sunt suferinţele bărbaţilor şi femeilor. Nu există Taină mai adâncă, decât Mizeria însăşi. Zboară, rogu-te, peste oraşul meu, apoi povesteşte-mi ce ai văzut.

Rândunica zbură deasupra măreţului oraş şi îi văzu pe bogătaşi veselindu-se în casele lor somptuoase, pe când cerşetorii se milogeau la porţile lor. Zbură prin uliţele sordide şi văzu copii cu chipuri palide de foame uitându-se apatici spre străzile întunecoase. Sub arcada unui pod, doi băieţei se culcaseră îmbrăţişaţi, străduindu-se să se încălzească unul pe celălalt. „Ce foame ne este!”, scânceau copilaşii.

Printul fericit - cei doi saraci

— Ia luaţi-o din loc! N-aveţi voie să staţi aici! se răsti Paznicul, iar copiii porniră prin ploaie.
Rândunica zbură înapoi la Print şi îi povesti ceea ce văzuse.

— Sunt acoperit cu aur pur, zise el. Trebuie să mă despoi, foiţă cu foiţă şi să le dăruieşti sărmanilor mei. Oamenii cred că aurul îi poate face fericiţi.

Foiţă după foiţă de aur fin desprinse Rândunica până când Printul Fericit deveni posomorât şi cenuşiu. Foiţă după foiţă de aur fin le dărui săracilor, iar copiilor li se îmbujorară obrajii şi începură să se joace, râzând voioşi pe străzi. „Avem pâine acum!” strigau ei.

Apoi se aşternu zăpada, iar după zăpadă veni gerul. Drumurile păreau făurite din argint, atât de tare sclipeau şi scânteiau. Ţurţuri lungi, ca nişte pumnale de cristal atârnau de streşinile caselor; lumea umbla îmbrăcată în blănuri, iar băieţi cu căciulite roşii se dădeau pe gheţuş.

Biata Rândunică simţea că îi este tot mai frig, dar nu o lăsa inima să-l părăsească pe Print, căci îl iubea tare mult. Ciugulea firimiturile din faţa brutăriei când brutarul nu era atent şi se chinuia să se încălzească fluturându-şi aripile.

În cele din urmă îşi dădu seama că va pieri şi, adunându-şi puterile, zbură şi se mai aşeză încă o dată pe umărul Printului.

— Adio, Printul meu drag! murmură Rândunica. Lasa-mă să-ţi sărut mâna.

— Mă bucur că în cele din urmă te vei duce în Egipt, micuţă Rândunică, zise Printul. Ai stat prea mult aici, dar înainte de-a pleca, dă-mi o sărutare căci te iubesc.

— Nu în Egipt plec, ci în palatul morţii, răspunse Rândunica. Nu-i așa că moartea e soră bună cu somnul? Şi după ce îl sărută pe buze pe Printul Fericit, căzu moartă la picioarele lui.

În clipa aceea se auzi un troznet ciudat înăuntrul statuii, ca şi când ceva s-ar fi sf[râmat. Fapt este că inima de plumb crăpase exact în două. De bună seamă că era un ger cumplit!

A doua zi dis-de-dimineaţă primarul se plimba prin piaţă însoţit de consilierii municipali. Când ajunse în dreptul soclului, ridică ochii spre statuie.

— Doamne, ce jerpelit mai arată Printul Fericit! exclamă el.

— Cu adevărat jerpelit! îi ţinură isonul consilierii, care totdeauna îi dădeau dreptate primarului.
Şi se opriră cu toţii ca să-l privească.

— Rubinul a căzut de pe spadă, ochii i-au dispărut şi nici poleială nu mai are, zise primarul. De fapt, arată ca un cerşetor!

— Ca un cerşetor! îl îngânară consilierii.

— Iar la picioarele lui, ia priviţi: o pasăre moartă! Musai să publicăm o hotărâre, interzicând păsărilor să-şi dea duhul pe aici! Iar secretarul de la primărie pe dată notă sugestia starostelui. Ca urmare, Printul Fericit fu dat jos de pe soclu.

— Deoarece nu mai e frumos, nici folositor nu mai este! spuse profesorul de arte de la universitate.

Apoi topiră statuia într-un furnal, iar primarul convocă întrunirea Corporaţiei pentru a decide ce trebuie făcut cu metalul.

— O altă statuie, zise primarul. Şi, de bună seamă, va fi statuia mea.

— Ba a mea! strigară pe rând consilierii municipali, şi începură să se certe.

Şi încă se sfădeau când i-am auzit ultima oară.

— Ce ciudat! grăi şeful echipei către muncitorii de la topitorie. Inima de plumb crăpată nu se topeşte în furnal! Trebuie să o aruncăm!

Şi o aruncară pe un morman de gunoaie, unde zăcea moartă şi Rândunica.

Printul fericit - ingerul

— Adu-mi din oraş două lucruri din cele mai de preţ, ceru Dumnezeu unui înger! Iar acesta îi aduse inima de plumb şi trupul Rândunicii.

— Dreaptă alegere ai făcut! zise Dumnezeu. Rândunica va cânta de-a pururi în grădina Paradisului meu, iar Printul Fericit mă va proslăvi în cetatea mea de aur.

Sfarsit

Comentarii (104) Referinte (0) Reguli comentarii
 1. Comentariul utilizatorului: monik despre articolul Povestea Printului Fericit

  E foarte tare este foarte important acest site . Doamna educatoare ne-a dat de citit Printul Fericit ca e mai usor sa citesti pe net decat din carte.

 2. Comentariul utilizatorului: theLoop despre articolul Povestea Printului Fericit

  Bai, Mr. beculetzu, vezi ca corupi fetitele sa steie pe net… azi citesc carti pe blog, maine freaca menta pe hai5. :) ar trebui sa bagi cursuri de dce si ma ca sa descurajezi pornirile astea.

 3. Comentariul utilizatorului: beculetzu despre articolul Povestea Printului Fericit

  Da, cam ai dreptate… totusi cursuri de DCE ar fi cam prea extrem, mi-ar da astia de la MIT, Nasa etc. cu server-ul jos.

 4. Comentariul utilizatorului: emil despre articolul Povestea Printului Fericit

  e misto povestea

 5. Comentariul utilizatorului: emil borcan despre articolul Povestea Printului Fericit

  e super cartea

 6. Comentariul utilizatorului: dianad_1268 despre articolul Povestea Printului Fericit

  Ce faina e povestea :)) !!! Dar e trista :( dar imi place muuuuult :D

 7. Comentariul utilizatorului: silviu despre articolul Povestea Printului Fericit

  este tare!!! tine-o tot asa

 8. Comentariul utilizatorului: Fata anonim despre articolul Povestea Printului Fericit

  DA si tu rezumatu’

 9. Comentariul utilizatorului: paul despre articolul Povestea Printului Fericit

  foarte tare povestea imi place

 10. Comentariul utilizatorului: victor despre articolul Povestea Printului Fericit

  E tare dar eu am citit-o in 3 zile ca e lunga aici. Pe carte e mult mai scurta dar e mai tare pe net.

 11. Comentariul utilizatorului: cosmin despre articolul Povestea Printului Fericit

  e faina cartea si imi place

 12. Comentariul utilizatorului: Naomy despre articolul Povestea Printului Fericit

  E frumoasa povestea printului fericit:)…e si cam trista cu moartea randunicii :(…dar imi place mult :):)!!!!!!! muuult!!! :D;)

 13. Comentariul utilizatorului: Naomy despre articolul Povestea Printului Fericit

  E frumoasa:) dar si trista :(…dar imi place muuult!! :)…chiar muuult!! :)

 14. Comentariul utilizatorului: aly_alexandra berinde despre articolul Povestea Printului Fericit

  e frumoasa…sunt de acord cu naomy

 15. Comentariul utilizatorului: Julia Silaghi despre articolul Povestea Printului Fericit

  imi place mult povestea…..Oscar Wilde buna treaba!!!

 16. Comentariul utilizatorului: ioana romanescu despre articolul Povestea Printului Fericit

  iubesc povestea ^_^ desi e trista

 17. Comentariul utilizatorului: robertr despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este o poveste care iti deschide sufletul Printul Fericit. Unele parti iti inmoaie inima.

 18. Comentariul utilizatorului: andreea despre articolul Povestea Printului Fericit

  tare povestea !!! I love you!

 19. Comentariul utilizatorului: florinutzu despre articolul Povestea Printului Fericit

  super cartea, imi place muuuuult printul fericit, o ador, este si trista si vesela :) :(

 20. Comentariul utilizatorului: andrey2405 despre articolul Povestea Printului Fericit

  mie chiar mi-a placut povestea … e cam trista rau dar n-ai ce face , cam orice poveste trista aduce multa faima .

 21. Comentariul utilizatorului: iuli despre articolul Povestea Printului Fericit

  nu mi-a luat mult s-o citesc, dar este frumoasa si n-as fi dat de ea fara cartea de romana. multumesc ca ai publicat povestea printului fericit

 22. Comentariul utilizatorului: ferike despre articolul Povestea Printului Fericit

  Asa mult imi place povestea, dar nu si partea cand a murit pasarica si daca m-as intilni cu Oscar Wilde as da nota 10. Ce povesi faine scrie, dar din pacate a murit.

 23. Comentariul utilizatorului: kta despre articolul Povestea Printului Fericit

  povestea printul fericiteste foarte tare dar este si mare…..:| dar este frumoasa pt noi copii

 24. Comentariul utilizatorului: alschf despre articolul Povestea Printului Fericit

  e faina povestea, numa ca e lungaaaaaaaaaaaaaa

 25. Comentariul utilizatorului: alexandru despre articolul Povestea Printului Fericit

  no ca o inghetat randunica iar Printul cu inima in doua e cam trista dar in paradis la Dumnezeu cum zice are un sfarsit destul de bun.Este frumoasa , sacrificatoare ,im place foarte multttt

 26. Comentariul utilizatorului: Ioana despre articolul Povestea Printului Fericit

  Povestea este frumoasa dar cam trista si are un sfarsit bun.

 27. Comentariul utilizatorului: Giuran Dragos Alexandru despre articolul Povestea Printului Fericit

  Lunga asta e de ardomit copiii :)) =))
  :((

 28. Comentariul utilizatorului: lory despre articolul Povestea Printului Fericit

  eu super povestea si e f scurta desi e foarte trista

 29. Comentariul utilizatorului: andreea despre articolul Povestea Printului Fericit

  imi place eu am si plans cand am citit povestea

 30. Comentariul utilizatorului: andreea despre articolul Povestea Printului Fericit

  este chiar frumoasa dar cam trista iar in rest este frumoasa

 31. Comentariul utilizatorului: andreysmecherul2398 despre articolul Povestea Printului Fericit

  ba e misto da la final e prea trista.

 32. Comentariul utilizatorului: Lavinia despre articolul Povestea Printului Fericit

  eee prea lunga de ce nu a facuto mai scurta ….dar totusi e frumoasa ..:(:(::(

 33. Comentariul utilizatorului: adevarat despre articolul Povestea Printului Fericit

  e frumoasa da nu prea

 34. Comentariul utilizatorului: dede2 despre articolul Povestea Printului Fericit

  sa imi zica si mie despre ce e vorba in poveste PLZZZZZZZZZ MULT;)

 35. Comentariul utilizatorului: anonim despre articolul Povestea Printului Fericit

  povestea e frumoasa, trista, potrivit de lunga, mai putin spus:
  DE NOTA 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 36. Comentariul utilizatorului: bianca despre articolul Povestea Printului Fericit

  cred ca nua m mai citit niciodata o poveste atat de frumoasa

 37. Comentariul utilizatorului: naomi despre articolul Povestea Printului Fericit

  poveste este foarte frumoasa si nu este prea lunga

 38. Comentariul utilizatorului: margutza despre articolul Povestea Printului Fericit

  povestea aceasta m-a impresionat sunt absolut uimita!!!am 10 ani si am citito in 30 minute

 39. Comentariul utilizatorului: afgsja, despre articolul Povestea Printului Fericit

  e tare cred inca nu am citito:P

 40. Comentariul utilizatorului: zehra despre articolul Povestea Printului Fericit

  ımi place foarte mult…………………….

 41. Comentariul utilizatorului: Alexandru despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este foarte frumoasa poezia dar e si cam trista ca randunica a murit . Dar tare mult imi place. De nota 10! :)

 42. Comentariul utilizatorului: Conteaza despre articolul Povestea Printului Fericit

  E fain dar cineva imi zice unde e rezumatul??

 43. Comentariul utilizatorului: iasmina despre articolul Povestea Printului Fericit

  foarte frumos!dar si trist

 44. Comentariul utilizatorului: ANA despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este foarte frumoasa.Este trista dar areun sfarsit demn de un autor priceput .Imi place deoarece este scurta siusor de citit.Le-as recomandao tuturor copiilor de vrsta 8-18 ani pentru ca este reusita si usoara.
  Va pup,
  Ana

 45. Comentariul utilizatorului: geo despre articolul Povestea Printului Fericit

  fain q-:

 46. Comentariul utilizatorului: geo despre articolul Povestea Printului Fericit

  e super

 47. Comentariul utilizatorului: Flavia despre articolul Povestea Printului Fericit

  foarte frumoasa

 48. Comentariul utilizatorului: delia despre articolul Povestea Printului Fericit

  cele mai frummoase povesti le gasesti pe internet eu va sugerez frumoasa Printul Fericit e una dintre ele cititio merita citita…..!! ****sfarsit***

 49. Comentariul utilizatorului: MATA despre articolul Povestea Printului Fericit

  E frumoasa:) dar si trista :( …dar imi place muuult!! :) …chiar muuult!! :)

 50. Comentariul utilizatorului: TURCU IONUT despre articolul Povestea Printului Fericit

  povestea este emotionanta si imi place mult!!!!!!!!!!!

 51. Comentariul utilizatorului: madalina despre articolul Povestea Printului Fericit

  zauu ca nu imi mai place e tare frumoasa dar ma-m plictisit sa ii fac 1 001 de fise pentru la lectura

 52. Comentariul utilizatorului: madalina ELEVA CLASA A 4-A despre articolul Povestea Printului Fericit

  FRUMOASAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 53. Comentariul utilizatorului: sharlin despre articolul Povestea Printului Fericit

  I love you !

 54. Comentariul utilizatorului: BOSS despre articolul Povestea Printului Fericit

  jmechera povestea …. Oscar Wilde, te felicit pt aceasta opera…..dar puteai sa schimbi moartea randunicii si …. sa o faci mai scurta:D

 55. Comentariul utilizatorului: iancualin26 despre articolul Povestea Printului Fericit

  frumoasaaaaaa!!!!! si tristaaaaaa!!!!!

 56. Comentariul utilizatorului: Alin despre articolul Povestea Printului Fericit

  Ne învață multe lucruri.

 57. Comentariul utilizatorului: Bajenaru despre articolul Povestea Printului Fericit

  A fost amuzanta ! Dar si trista!

 58. Comentariul utilizatorului: catalin237 despre articolul Povestea Printului Fericit

  o poveste fainanuprea lunga da foarte frumoasa

 59. Comentariul utilizatorului: catalin237 despre articolul Povestea Printului Fericit

  e cea mai frumoasa poveste citita:)

 60. Comentariul utilizatorului: Stefan Antonescu despre articolul Povestea Printului Fericit

  Imi place foarte mult

 61. Comentariul utilizatorului: ovidiu despre articolul Povestea Printului Fericit

  e super tare dar trista

 62. Comentariul utilizatorului: Corina-Ioana despre articolul Povestea Printului Fericit

  EEEEE superba povestea:x:x:x:x:x:x
  :d

 63. Comentariul utilizatorului: anonime despre articolul Povestea Printului Fericit

  a fost cea mai naspa poveste citita de mine!!

 64. Comentariul utilizatorului: bianca bya despre articolul Povestea Printului Fericit

  este foarte frumoasa acceasta poveste si emotionanta (si ce a facut printul pentru accei,copii )daca si-n ,realitate ar fi asa e o poveste superba

 65. Comentariul utilizatorului: BIANCA BYA ELEV CLASA A4A despre articolul Povestea Printului Fericit

  este frumosa si emotionanta cum au sfarsit cei doi printul si randunica o poveste foa\rte frumosa (si baiatul sau fata care a scris ca e cea mai naspa poveste pe care a citiito fa bn si mai citestio o data si cand o citesti deskide okii ,

 66. Comentariul utilizatorului: Georgian Vieru despre articolul Povestea Printului Fericit

  e foarte frumoasa povestirea ,dar si foarte trista insa finalul mi-a placut foarte mult

 67. Comentariul utilizatorului: ALEXANDRA despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este foarte emotionanta povestea. Aceasta poveste exprima dragostea unei prietenii foarte minunate. Randunica tinea la print, asa ca a murit impreuna cu el si a renuntat sa mai plece. Printul a fost foarte generos, iar povestea este foarte trista. Pot spune ca aici, pe internet sau in carte, e aceeasi, dar depinde de editura!!! :D :)

 68. Comentariul utilizatorului: titirezul99 despre articolul Povestea Printului Fericit

  este foarte tare misto chiar dar si foarte trista ………………… eu cred personal ca nu este pentru adulti ok?

 69. Comentariul utilizatorului: Silviu despre articolul Povestea Printului Fericit

  Nush cum e povestea da am vazut comentariile si cred ca sunt tari acum ma apuc s-o citesc :D cred ca e taree :)

 70. Comentariul utilizatorului: Silviu despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este o pveste scurta dar pentru uni care nustiu sa citeasca e lunga mie mi-sa parut scurta si frumoasa nu pot spune altceva finalul putin trist Oscar Wilde Meriti 10+++++ cu felicitari

 71. Comentariul utilizatorului: vali despre articolul Povestea Printului Fericit

  Imi place:D dar e trista…:(

 72. Comentariul utilizatorului: aasd despre articolul Povestea Printului Fericit

  a fost frumoasa povestea

 73. Comentariul utilizatorului: florin despre articolul Povestea Printului Fericit

  a fost frumoasa trista dar ultimele dialoguri cam neasteptate nu ?

 74. Comentariul utilizatorului: ramuraneagra despre articolul Povestea Printului Fericit

  Mi-a placut povestea.Ma bucur ca ne-a dat-o doamna s-o citim.

 75. Comentariul utilizatorului: Petrescu Andrei despre articolul Povestea Printului Fericit

  Chiar este o poveste foarte frumosa si plina de suspans.

 76. Comentariul utilizatorului: vick despre articolul Povestea Printului Fericit

  e tare povestea….dar totusi si foarte trista numai ca tot imi place

 77. Comentariul utilizatorului: Traian Basescu despre articolul Povestea Printului Fericit

  Foarte tare bai copi

 78. Comentariul utilizatorului: Maria despre articolul Povestea Printului Fericit

  Vaii ! Ce frumos ! Aproape ca plangeam , pana am vazut finalul ,care apropo este foarte ,foarte sensibil . Te “atinge la coarda sensibila” . Ce sa spun ? Este incredibil de frumos , Doamne .. inca am un nod in gat . M-a impresionat ! Acum ma duc sa o povestesc pe caietul meu de lecturi suplimentare . Multumesc “beculetzu” pentru poveste !

 79. Comentariul utilizatorului: serban maria despre articolul Povestea Printului Fericit

  este foarte frumoasa , este trista dar eu as vre asa citesc cartea nu de pe internet pentru ca toata lumea stie ca este o porcarie internetul!!!nu ma credeti o proasta cine o citeste , ci chiar ascultati-ma pentru ca asa este foarte bine pentru ori ce dar cel mai mult pentru creier

 80. Comentariul utilizatorului: JESICA SINKO despre articolul Povestea Printului Fericit

  E cam trista povestea,dar se termina cu bine (ultimele doau alineate).

 81. Comentariul utilizatorului: popescu florian adrian despre articolul Povestea Printului Fericit

  chiar e frumoasa dar e si trista:):(

 82. Comentariul utilizatorului: popescu florian adrian despre articolul Povestea Printului Fericit

  cea mai frumoasa poveste!!!!!!!!!!:))))))))))

 83. Comentariul utilizatorului: Ariana despre articolul Povestea Printului Fericit

  Dc zice-ţi că e tristă? Doar inima prinţului şi rîndunica s-au dus în ceruri!

 84. Comentariul utilizatorului: citnasp despre articolul Povestea Printului Fericit

  e naspa povestea pentru ca e lunga …..
  dar e faina fiindca am gasit rezumatu……
  deci e ok da nu ce se intapla in ea ci ca am gasit rezumatul …..!!!!!!!
  ……………………………………..

 85. Comentariul utilizatorului: citnasp despre articolul Povestea Printului Fericit

  e naspa finca e trista !!!!!!!

 86. Comentariul utilizatorului: Cineva despre articolul Povestea Printului Fericit

  Da… este cam trista dar intr-un printul este de vine deoarece a rugat-o sa mai stea!!!Dar este splendida aceasta poveste :)

 87. Comentariul utilizatorului: catrinel despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este atat de frumoasa aceasta poveste incat m-a facut sa plang cand randunica a murit. :( .Aceasta poveste chiar m-a impressionat.Chiar daca e trista avem ce invata din ea. :) :D

 88. Comentariul utilizatorului: roby despre articolul Povestea Printului Fericit

  frumoasa poveste ma impresionat desi este foarte trista :(

 89. Comentariul utilizatorului: mirunaSTAR despre articolul Povestea Printului Fericit

  A fost faina:)))…dar m-a intristat moarte randunelei:(((.mi-a placut partea cand dumnezeu a trimis ingerul acela,si cand el a ales inima Printului Fericit si trupul randunelei.Dar nuasesc povestea mai lunga,sau cartea originala!?:((

 90. Comentariul utilizatorului: anonim despre articolul Povestea Printului Fericit

  e lunga

 91. Comentariul utilizatorului: ana despre articolul Povestea Printului Fericit

  este trista povestea am pland

 92. Comentariul utilizatorului: Gabbi777 despre articolul Povestea Printului Fericit

  Povestea asta am citit-o acum multi ani cand eram si eu copil la scoala. Acum am cautat-o pentru verisoara mea ca o are de citit in vacanta si cu ocazia asta am mai citit-o inca o data. E o poveste foarte frumoasa si foarte trista in acelasi timp. Banuiesc ca toti cei care au comentat pana acum sunt elevi de scoala generala. Deci dragilor, cei care ati spus ca e prea lunga, povestea nu e deloc lunga, eu am citit-o in 10 minute. Problema e ca voi ca sa cititi povestirea asta trebuie sa va rupeti din timpul vostru de jucat la calculator sau stat pe site-uri de socializare gen facebook sau ce mai faceti voi. Ar trebui sa terminati cu mofturile astea ca e prea lunga fiindca povestirea asta nu e nimic pe langa ce romane de sute de pagini o sa aveti de citit OBLIGATORIU si nu OPTIONAL, cand o sa ajungeti la liceu.

 93. Comentariul utilizatorului: Bogdan despre articolul Povestea Printului Fericit

  foarte fain povestea cea mai frumoasa poveste Printul Fericit!!!!!

 94. Comentariul utilizatorului: venera despre articolul Povestea Printului Fericit

  Superba !! ^_^

 95. Comentariul utilizatorului: cosmin despre articolul Povestea Printului Fericit

  povestea este foarta frumoasa!!! <3 putin cam trinsa… :( dar imi place mult :D :D si dupa parerea mea nu este lunga..

 96. Comentariul utilizatorului: razvy despre articolul Povestea Printului Fericit

  foarte frumos si forte trista dar finalul mia placut fosrte frumos

 97. Comentariul utilizatorului: Andrei Giuca despre articolul Povestea Printului Fericit

  Este o poveste incredibil de frumoasa .Dar la sfarsit este cam trista .Si NU E LUNGA DELOC.

 98. Comentariul utilizatorului: Andra despre articolul Povestea Printului Fericit

  M-a impresionat foarte mult acest text deoarece a fost uluitor!

 99. Comentariul utilizatorului: cosminuf despre articolul Povestea Printului Fericit

  super faina . imi place muuuuuuuult rau .
  bravo Oscar Wilde

 100. Comentariul utilizatorului: darius despre articolul Povestea Printului Fericit

  super poveste!!!!! Trebuie citită.

 101. Comentariul utilizatorului: Laurentiu despre articolul Povestea Printului Fericit

  E super povestea imi place :)

 102. Comentariul utilizatorului: lucian despre articolul Povestea Printului Fericit

  mie imi place si iti multumesc pentru ca in 10 minunte am citito
  iti multumesc! :)

 103. Comentariul utilizatorului: lucian despre articolul Povestea Printului Fericit

  ESTE CEA MAI REUSITA ITI UNGE SUFLETUL CU ULEI DE MOTOR

 104. Comentariul utilizatorului: rolland despre articolul Povestea Printului Fericit

  este trista si foarte frumoasa mie place foarte mult si este important sa fim fericiti pentru ce avem

Nu ezita sa-ti exprimi parerea, chiar conteaza !!!

*

Nicio referinta pana acum.


Toate comentariile sunt mai intai citite de mine si apoi publicate.

Puteti sa ma injurati sau sa ziceti orice, dar cu doua conditii simple:

1 » cenzurati anumite cuvinte prin stelute, puncte sau alte chestii;

2 » folositi nume/nick/mail reale - ca sa stiu si eu cu cine vorbesc;